Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Φωτόνιο48

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει στοχαστής γιατί ο άνθρωπος είναι ο στοχαστής. Εγώ και εσύ είμαστε το καινούργιο.