Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Φωτόνιο96

Μην ζητάς μόνο συγγνώμη από αυτούς που πλήγωσες με εξωτερικό τρόπο αλλά να ζητάς και μέσα σου συγγνώμη από αυτούς που πλήγωσες ή ακόμη και δυνητικά ευεργέτησες παραβαίνοντας τους (δικούς σου) νοητικούς νόμους.