Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Φωτόνιο54

Τι είναι οι σκέψεις;
Η απάντηση βρίσκεται μέσα στο ίδιο μας το σώμα: Είναι σαν τα νύχια.

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Φωτόνιο53

Συνήθως όταν έχουμε μια ιδέα περί του πως πρέπει να φέρεται κάποιος με την ευρεία έννοια, αυτόματα βγάζουμε τον εαυτό μας απ΄ έξω, γιατί η ιδέα δεν μπορεί να κρίνει τον εαυτό της, ενώ και εμείς δεν φερόμαστε καλά, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο.
Στην πράξη δοκιμάζονται όλα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πράξη πρέπει να προπορεύεται της ιδέας, γιατί τότε δεν θα υπήρχε εξέλιξη. Αλλά η ιδέα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε απόσταση από την πράξη.

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Φωτόνιο52

Γιατί όταν μιλάμε για κάτι αρνητικό χρησιμοποιούμε την φράση οι περισσότεροι άνθρωποι; {Να ερευνηθεί}.

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Φωτόνιο51

Οι κοινωνίες είναι απλώς άνθρωποι αντιμέτωποι με άλλους ανθρώπους - το μεγαλύτερο γιατί, είναι, άγνωστο.

Φωτόνιο50

Καθετί αντηχεί στον καθένα με διαφορετικό τρόπο γιατί έχουμε διαφορετικά προβλήματα.