Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Φωτόνιο43

Κάποιος που ενδιαφέρεται για τον εαυτό του είναι αδύνατον να μην ενδιαφερθεί για τον κόσμο, οτιδήποτε και αν συμβαίνει.